Skip to main content

Putem să distribuim bani din companie dacă nu avem profit?

By 2019-03-27ianuarie 11th, 2021Noutati

O întrebare din ce în ce mai des întâlnită în practică vizează posibilitatea de a distribui alte sume decât cele reprezentând profit (în sensul clasic perceput) şi rezerve facultative. Părerile din piaţă cu privire la posibilităţile de distribuire către asociaţi de sume din companie sunt (parţial) împărţite şi pot fi redate schematic astfel:

Dividendele sunt profit

Dividendele implică faptul că avem profit (reportat sau realizat în trimestrul/anul respectiv) – Legea societăţilor prevede că dividendul este o „cotă-parte din profit” şi că „nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii”. Legea societăţilor se preocupă astfel strict de profit ca sursă din care pot fi distribuite dividende. Mai mult, Legea societăţilor califică drept infracţiune încasarea sau plata dividendelor „sub orice formă (…), din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite (…)”.

Este posibilă distribuirea către asociaţi a rezervelor şi primelor de capital?

În ceea ce priveşte posibilitatea distribuirii rezervelor, Legea contabilităţii în forma modificată în iulie 2018 se referă la repartizarea profitului contabil net realizat plus eventuale profituri reportate „şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop”, fără să indice mai clar care sunt rezervele ce se pot califica drept disponibile pentru distribuire către asociaţi. În ce priveşte rezervele facultative, toată lumea pare de acord, în special pe baza textului mai sus menţionat, că acestea pot fi folosite pentru distribuirea către asociaţi. Unii asociaţi încep să se întrebe însă dacă ar putea distribui şi alte resurse de capital cum sunt rezervele din reevaluare şi primele de capital (prime de emisiune rezultând din majorări anterioare de capital social şi prime de fuziune). În practică am remarcat reţineri referitoare la posibilitatea unor astfel de distribuiri, unii consultanţi considerând că există chiar riscul atragerii răspunderii penale dacă se face o distribuire de rezerve din reevaluare sau de prime de emisiune/fuziune. Argumentele ar ţine în principal de absenţa unei reglementări care să prevadă expres că rezervele din reevaluare şi primele de capital pot fi distribuite, precum şi de faptul că Legea societăţilor incriminează penal în termeni generali distribuirea de dividende din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite. Recomandarea celor care consideră că primele de fuziune/emisiune nu pot fi distribuite ca atare este ca mai întâi asociaţii să majoreze capitalul social cu sumele a căror distribuire se doreşte, pentru ca imediat apoi să facă o reducere de capital social şi în acest mod sumele respective să fie distribuite asociaţilor. Cu privire la rezervele din reevaluare, din start nu se poate pune problema în aceşti termeni fiindcă rezervele din reevaluare nu pot fi folosite pentru majorarea capitalului social – Legea societăţilor interzice expres o astfel de majorare. În ceea ce priveşte implementarea acestui mecanism de majorare de capital social cu prime de capital urmată de reducerea capitalului social, apar însă întrebări practice precum: ce facem în cazul în care nu vrem să ne gândim măcar la reducerea de capital social din motive ce ţin de drepturi de veto sau de riscul unei opoziţii din partea creditorilor? Ori când, pur şi simplu, nu putem aştepta un termen de 2 luni de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii asociaţilor care a aprobat reducerea capitalului social? În faţa acestor obstacole, se conturează întrebarea dacă toate resursele de capital reprezintă în fapt bani blocaţi în patrimoniul companiei sau dacă se poate decide distribuirea unor resurse de capital către asociaţi.

Este posibilă distribuirea către asociaţi a rezervelor din reevaluare? Noi considerăm că da

În ce priveşte rezervele din reevaluare (adică diferenţele pozitive în valoarea unui activ la un moment dat), există păreri în sensul că aceste rezerve nu ar putea fi distribuite către asociaţi – cu justificarea că aceste rezerve ar avea o natură incertă din cauza fluctuaţiei valorii activelor şi cu argumentul că Legea societăţilor interzice expres folosirea rezervelor din reevaluare pentru majorarea capitalului social. Reglementările contabile prevăd însă că surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat (există de altfel şi un cont în situaţiile financiare care se numeşte „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”). Când este câștigul considerat realizat? Tot reglementările contabile ne răspund – sunt 2 cazuri: (a) la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare, sau (b) o parte din câștig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate, caz în care valoarea rezervei este diferența dintre amortizarea calculată pe baza valorii reevaluate și amortizarea calculată pe baza costului inițial al activului reevaluat. Astfel, odată realizate/câştigate, rezervele din reevaluare reprezintă rezultat reportat şi pot fi distribuite către asociaţi. În practică există de altfel cazuri de distribuiri de rezerve din reevaluare chiar printre companii listate pe piaţa de capital şi în care şi statul român deţine participaţii.

Este posibilă distribuirea către asociaţi a primelor de emisiune sau a primelor de fuziune? Noi considerăm că da

Legea societăţilor prevede că primele de emisiune pot fi folosite la majorarea capitalului social (spre deosebire de rezervele din reevaluare) iar reglementările contabile prevăd ca pierderea contabilă se poate acoperi din prime de capital. Codul fiscal pe de altă parte prevede că o distribuire de prime de emisiune este exceptată din definiţia dividendelor. Această exceptare este citită de unii (inclusiv de noi) în sensul că distribuirea primelor de emisiune este permisă şi că nu este supusă regimului de impozitare aplicabil dividendelor. Alţii consideră că exceptarea primelor de emisiune din definiţia dividendelor echivalează cu interzicerea distribuirii primelor de emisiune către asociaţi. Prima de fuziune este pur şi simplu ignorată de textele legale ce vizează direct sau indirect distribuirile către asociaţi. Noi considerăm că primele de emisiune şi de fuziune reprezintă surse la dispoziţia asociaţilor şi pot fi distribuite în mod direct prin simpla aprobare de adunarea generală a asociaţilor, în principal deoarece:

  • legea nu interzice în mod expres aceste distribuiri;
  • Codul fiscal admite posibilitatea distribuirii de prime de emisiune, din moment ce se preocupă să reglementeze faptul că o asemenea distribuire nu intră în definiţia dividendului şi deci nu este supusă regimului fiscal aplicabil dividendelor;
  • textul din Legea societăţilor care incriminează distribuirea de dividende din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite se referă strict la „dividende” şi la „profituri” – legea penală fiind de strictă interpretare iar distribuirea de prime de emisiune sau de fuziune nefiind nici profit nici dividend, pur şi simplu incriminarea penală nu se aplică.

Articol semnat de Laura Estrade, Partener Botezatu si Asociatii | TheCounsel